ARABSKA AGENDA. TOUJAN FAISAL - DEMOKRACJA DLA MOICH DZIECI

reżyser: Froukje Bos

film dokumentalny, Niemcy, 1996, 25 min.

Kobiety z arabskiego kręgu kulturowego stopniowo emancypują się. Jednak tylko niektórym udaje się objąć odpowiedzialne stanowisko w pracy. Niniejsza seria przedstawia ich portrety.

Mimo, że prawa kobiet są ustawowo respektowane w Jordanii, bardzo silnie zakorzenione religia i tradycja nie pozwalają kobietom na faktyczną wolność w życiu politycznym i rodzinnym, podporządkowując je mężczyznom. Dzięki złagodzonym przepisom, już tysiące arabskich kobiet kończy studia. Napotykają jednak na poważne problemy chcąc znaleźć pracę, która zaspokoiłaby ich ambicje.

Toujan Faisal została wybrana do parlamentu Jordanii w 1993 roku. Jej życie jest w ciągłym zagrożeniu, ponieważ krytykuje islamistów. Ciężko chora Toujan nie zaprzestaje swojej działalności. Od 1995 roku reżim islamski się umacnia. Toujan obawia się, że nie zdąży do końca wypełnić swojej misji, która ma doprowadzić do stworzenia prawdziwie demokratycznego państwa.

Najbliższe emisje

Reklama