Historia

ANTONIO NEGRI, NIEKOŃCZĄCA SIĘ REWOLUCJA

Antonio Negri, a revolt that never ends

reżyser: Aleksandra Weltz, Andreas Pichler

film dokumentalny, Niemcy, 2004, 52 min.

70-letni już dziś Antonio Negri był profesorem filozofii i wrogiem publicznym we Włoszech. Niewielu europejskich intelektualistów skupiło na sobie zarazem tyle nienawiści i podziwu.

W latach 60-tych i 70-tych Negri propagował zbrojne powstanie przeciwko kapitalistycznym porządkom świata i wywarł znaczący wpływ na lewicowe pozaparlamentarne ruchy protestacyjne we Włoszech. Po kilku latach spędzonych w więzieniu i na emigracji napisał w latach 90-tych bestseller "Imperium", przez co uważany jest za prekursora ruchu alterglobalistycznego.

Dzięki materiałom archiwalnym oraz rozmowom ze współpracownikami i krytykami reżyserzy przedstawiają życie Negriego naznaczone filozofią i rewoltą, więzieniem i emigracją. Film rzuca też światło na ruch 1968 roku, który trwał we Włoszech 10 lat i skierowany był przeciwko państwu włoskiemu i kapitalistycznym koncepcjom. Opisuje także proces powstawania nowego globalnego ruchu protestacyjnego.

Najbliższe emisje

Reklama