Historia

AMERYKAŃSKI ZACHÓD: LUDZIE

reżyser: Stephen Ives

serial dokumentalny, USA, 1996, 83 min.

Amerykański Zachód rozciąga się między rzeką Missisipi a Pacyfikiem. Jest to obszar górzysty, który przecinają rzeki i prerie. Niniejsza seria filmów poświęconych temu fragmentowi Stanów Zjednoczonych odwołuje się do archiwalnych zdjęć oraz wypowiedzi antropologów, pisarzy, historyków...

Odcinek opisuje ludzi, którzy dawniej zamieszkiwali te tereny. Olbrzymie połacie ziemi, gorączka złota - oto z czym zawsze kojarzył się amerykański Zachód. Historyk Richard White posuwa się nawet do stwierdzenia, że amerykańscy bohaterowie, to właśnie bohaterowie Zachodu. Jego pierwotnymi mieszkańcami byli niewątpliwie Indianie. Pierwsi przybysze ze starego kontynentu, Hiszpanie, zapoczątkowali masową emigrację na tereny Ameryki Północnej. Wkrótce emigranci stworzyli trzon populacji Stanów Zjednoczonych. Zanim jednak to nastąpiło, terytorium Zachodu należało do licznych indiańskich plemion o różnych tradycjach i stylach życia. Niektóre z nich mieszkały w domach z kamieni, inne w skórzanych namiotach. Indianie uprawiali ziemię, albo polowali. Każde plemię miało swój własny język i wierzenia. Przybysze z Europy, krok po kroku, zajęli terytoria indiańskie. Podbili miasta, narzucili swoją religię, zabronili kultywowania tradycyjnych obrzędów.

Niniejszy film wykorzystuje indiańskie śpiewy, jako podkład dla imponujących zdjęć kontynentu amerykańskiego.

Najbliższe emisje

Reklama