AMERYKA I HOLOKAUST

reżyser: Martin Ostrow

film dokumentalny, USA, 1994, 85 min.

Dokument przedstawiający mroczne strony amerykańskiej polityki wobec Żydów w czasie II Wojny Światowej.

W stosunku do eksterminacji Żydów, Stany Zjednoczone zajęły w czasie II Wojny Światowej dość dwuznaczne stanowisko.

Niniejszy film prezentuje wypowiedzi Kurta Kleina, niemieckiego Żyda, który wyemigrował do Ameryki w 1937 roku. Klein opowiada o swojej walce z machiną biurokratyczną Stanów Zjednoczonych, która skutecznie uniemożliwiała przyjazd do USA jego rodzicom. Ponad sto organizacji antysemickich działało w tamtym okresie w kraju. Jednocześnie blokowano przepływ informacji o ludobójstwach dokonywanych na Żydach w Europie. Dopiero w 1944 roku powstała organizacja "War Refugee Board", której celem stało się wykorzystanie wszystkich istniejących możliwości w celu ochrony ofiar hitlerowskich opresji. "War Refugee Board" ocaliła 200 tysięcy Żydów. Jednak nie zmienia to faktu, że w ciągu trwania światowego konfliktu zamordowano ich sześć milionów.

Najbliższe emisje

Reklama